Välkommen till vår musiksäsong

2016/2017

Gröna Salen, Kalmar Slott

Program för nya spelåret beräknas klart i september 

 

 

 .

 

 

 

 

 

MUSIKVÄNNER!

Ett nytt spännande spelår är här.

Vi hoppas att årsprogrammet för det nya spelåret skall stimulera till konsertbesök och skänka nya upplevelser.

.

Välkommen till Kammarmusikföreningen och spelårets konserter!

Styrelsen

Sten Franzén ordf.

 

 

 

Kalmar slott

i sommarskymning, här kan Ni lyssna till de flesta av våra konserter.